Đăng ký nhận thông tin dự án

(00:00:00 0000-00-00)


CẬP NHẬT BẢNG GIÁ VÀ DANH SÁCH CĂN HỘ ĐÃ BÁN CHUNG CƯ HANHUD

CĂN HỘ


TẦNG

CH 05 : D1-a
DT : 57M2
BC : ĐÔNG
CH 04 : D1
DT : 57M2
BC : ĐÔNG
CH 08: D2
DT : 66.5 M2
BC : TÂY
CH 03 : D3
DT : 63.5 M2
BC : Đ+ B
CH 06 : E1
DT : 71.6 M2
BC : ĐÔNG
CH 02 : E2
DT : 83M2
BC : N + T
CH 01 : E3
DT : 89.6M2
BC : TÂY
CH 07 : E4
DT : 93 M2
BC: Đ + T
8 HĐMB HĐMB   Đã bán HĐMB HĐMB    
9 HĐMB HĐMB   HĐMB HĐMB HĐMB   Đã bán
10 HĐMB HĐMB   HĐMB HĐMB HĐMB HĐMB  
11 HĐMB  HĐMB   HĐMB HĐMB Đã bán    
12 Đã bán HĐMB   Đã bán HĐMB T. Lượng   T. Lượng
13 HĐMB HĐMB   Đã bán HĐMB HĐMB   HĐMB
14 HĐMB HĐMB HĐMB Đã bán HĐMB T. Lượng HĐMB HĐMB
15 HĐMB Đã bán   T. Lượng HĐMB      
16 HĐMB Đã bán   Đã bán HĐMB     HĐMB
17   Đã bán HĐMB   HĐMB T. Lượng HĐMB HĐMB


Cập nhật ngày16/11/2017

GIÁ BÁN ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT